Hur är din omgivningsmiljö?

Vi hjälper dig att förstå din vibro-akustiska omgivning

Ljud, Buller och vibrationer

Buller

Buller och höga ljudnivåer är ett utbrett miljöhälsoproblem som påverkar många människor i Sverige, både barn och vuxna. Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, dvs. ljud som människor känner sig störda av. Men även önskade ljud såsom musik kan bli störande eller påverka hörseln om ljudnivån är för hög.

 

Buller och höga ljudnivåer påverkar människors hälsa på olika sätt beroende på t.ex. vilken typ av buller det gäller, vilken styrka det har och vilka frekvenser det innehåller, hur det varierar över tid och vilken tid på dygnet det uppstår. Höga ljudnivåer kan orsaka hörselskador i form av exempelvis hörselnedsättning, tinnitus och ljudöverkänslighet. Buller kan bl.a. medföra sömnstörningar och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar såsom höjt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Buller kan även inverka på talförståelsen och kommunikationen, försvåra inlärning och ge en sämre prestation. Höga bullernivåer kan också bli ett hinder för en god livskvalitet genom att exempelvis aktiviteter, vila, avkoppling eller sömn störs.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi kan  bl a. hjälpa er med att mäta och dokumentera nedanstående

- Industribuller t ex bullermätning av industri eller bostadsfläktar.  

- Efterklang (RT60) och transmissionsförluster i bostäder och övriga byggnader.

- Buller i och i anslutning till bostäder och byggnader.

 

All mätning sker enlighet med lagar, standarder, allmänna förordningar och regelverk såsom t ex
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2005:16

- Boverket Allmänna råd 2008:1

- Plan- och bygglag (2010:900) 

- Boverket Byggregler BBR

samt i dessa föreskrifter angivna mätstandarder och vi arbetar självklart med kalibrerad utrustning för spårbarhet mot adekvata standarder.

Kontakta oss för mer information och offert eller prisförfrågan.


 

Vibrationer


Hand-arm & helkropp

 

Vibrationer är ett vanligt problem i jobbet. Förutom fordon som traktorer och grävmaskiner finns över en miljon borrmaskiner, gräsklippare, motorsågar, slipmaskiner och andra vibrerande redskap på svenska arbetsplatser.

Vanliga orsaker till vibrationer är skakningar från motorer, obalans i roterande delar, ojämn friktion och tandmönster hos kugghjul.

Vibrationer från verktyg kan ge övergående besvär. Det kan vara att man tappar känseln i händerna eller blir trött i armen. De kan också ge bestående skador i muskler, nerver och blodkärl. En typisk vibrationsskada är "vita fingrar". Det är när blodförsörjningen till fingrarna har skadats efter längre arbete med vibrerande maskin.

Vibrationer av hela kroppen kan ge ont i muskler, huvudvärk och yrsel. Bestående skador är till exempel ont i rygg, axlar och nacke. Helkroppsvibrationer är vanligast för den som kör ett fordon.
Kontakta oss för mer information och offert eller prisförfrågan.

 

Mark- och Strukturvibrationer


Vid sprängning eller när tunga fordon färdas på spår eller väg kan det i vissa fall generas vibrationer i marken. När marktypen är relativt mjuk, som till exempel lera eller silt, så kan vibrationerna fortplantas i marken och leda till vibrationer inärliggande byggnader. 
Vibrationerna kan beskrivas antingen som en förskjutning, en hastighet eller en acceleration, och mäts vanligtvis i tre riktningar med  givare placerad på aktuell byggnadsstruktur t ex på golv eller grundsockel.


Klimat & Vibrationsprovning


Vi kan nu genom ett partner samarbete erbjuda vibrationsprovning från enaxligt upp till 6 DOF samt klimatprovning.
Vi är vana att arbeta med många förekommande vibrationsstandarder och branch-specifikationer.

Framtagning av vibrations-provningsprofiler från fältdata.


För att kunna säkerställa att produkter eller komponenter klarar de vibrationsmekanisla påfrestningar som uppstår vid verklig användning bör man först förstå sin produkt eller komponents vibrationsmiljö.
Vi kan hjälpa till med allt från projektering och mätning till analys och konstruktion av provningaprofiler (t.ex. accelererad livslängdsprovning).Hur kan vi hjälpa dig?

 

Vi kan bl a. hjälpa er med att mäta och dokumentera nedanstående:

- Markvibrationer och ljudstötvågor under spräng- eller anläggningsarbete.

- Strukturvibrationer. 

- Hand/arm eller helkroppsvibrationer från handverktyg eller anläggningsmaskiner.

- Modal- och deflektionsanalyser av strukturer.

- Klimat och vibrationsprovning.

- Framtagning av vibrationsprofiler

 

All mätning sker enlighet med lagar, standarder, allmänna förordningar och regelverk såsom t ex
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:15

- Svensk Standard SS 4604866:2011

   "Vibration och stöt – riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader"

- Svensk standard SS 02 52 10
   ”Vibration och stöt – Sprängningsinducerade luftstötvågor – Riktvärden för byggnader”

- Boverket Allmänna råd 2008:1

- Plan- och bygglag (2010:900) 

- Boverket Byggregler BBR
samt i dessa föreskrifter angivna mätstandarder och vi arbetar självklart med kalibrerad utrustning för spårbarhet mot adekvata standarder.


Kontakta oss för mer information och offert eller prisförfrågan.

OM

JKsound-Akustik

Är en nystartad Mullsjöbaserad leverantör av buller- & vibrationsmätning/analys/provning.Vi vänder oss till alla som har ett behov att identifiera och dokumentera sin arbets-, boende- eller närmiljö inom området buller och vibrationer. 

Det kan röra sig om ny-, om- och tillbyggnadsprojekt av bostäder, offentligalokaler, kontor och hotell eller vid olika installationer som kan störa närmiljön. Vi kan också stötta er med mätningar inför och under olika event såsom konserter eller offentliga framträdanden.


Vi vänder os också till alla som har ett behov av att mäta och förstå sina produkters eller komponenters vibromekaniska och/eller akustiska användningsmiljö.

Det kan röra sig om allt från rena vibrationsnivåer till modala svängningar och resonansundersökningar.

 

Hur kan vi hjälpa dig

Vi kan bl a. hjälpa er med att mäta och dokumentera nedanstående:

- Industribuller t ex bullermätning av industri eller bostadsfläktar.

- Efterklang (RT60) och transmissionsförluster i bostäder och övriga byggnader.

- Buller i och i anslutning till bostäder och byggnader.

- Markvibrationer och ljudstötvågor under spräng- eller anläggningsarbete.

- Strukturvibrationer.

- Hand/arm eller helkroppsvibrationer från handverktyg eller anläggningsmaskiner.

- Modal- och deflektionsanalyser av strukturer.

- Klimat och vibrationsprovning.

- Framtagning av vibrationsprofiler

 

Även om vi är nystartade kan ni känna er helt trygga med att anlita oss då vi har mångårig erfarenhet (>20år) av ljud-,  buller- och vibrationsmätning och analys inom såväl offentlig som industriell sektor.


Pågående arbeten

Ljudmätning av nybyggda bostadsutrymmen i fastighet i Mullsjö


Markvibrations-mätningar intill fastighet vid sprängningsarbete för nyetablering av bostadsfastighet.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar är vi alltid redo att hjälpa dig!

Telefon0763226402

Plats

 
 
 
 
 
unsplash